Nieuws

Jeugdcultuurfonds

Jeugdcultuurfonds

Hoe werkt het?

Maastricht is een van de Limburgse steden die meedoet aan het programma van Jeugdcultuurfonds Limburg. Kumulus ondersteunt van harte dit initiatief.

Om in aanmerking te komen voor een tegenmoetkoming in de cursusgelden, kun je het beste eerst de website bezoeken. Aanvragen kan alleen via een intermediair (b.v. de leerkracht van je kind, de huisarts of andere zorgverleners). Deze intermediair dient vervolgens een aanvraag in bij de coördinator van het Huis voor de Kunsten Limburg waarbij het Jeugdcultuurfonds is ondergebracht.

Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl/limburg voor meer informatie.
 

JEUGDCULTUURFONDS LIMBURG

Voor wie?

Het Jeugdcultuurfonds Limburg maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk lessen te volgen bij een theaterclub, dansschool, muziekschool, kunstatelier of muziekvereniging. Speciaal die kinderen en jongeren die om financiële redenen hiertoe niet in staat zijn.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een erkende intermediair – een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt - na goedkeuring - rechtstreeks overgemaakt aan de instelling die de cultuurlessen aanbiedt.

Het Jeugdcultuurfonds is een landelijke organisatie. De Limburgse afdeling is op verzoek van de landelijke organisatie opgericht door, en ondergebracht bij, het Huis voor de Kunsten Limburg.