Nieuws

Onderzoek Kumulus St. Maartenspoort

 

Onderzoek naar nieuwe vastgoedbestemming van Kumulus aan St. Maartenspoort

Woensdag 23 februari 2017 is in het college van B&W besloten om een intentieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar Hotel & Leisure Development International BV en Stichting Zuyd Hogeschool aangaande de ontwikkeling van een gezamenlijke locatie gelegen aan de Franciscus Romanusweg 90, St. Maartenspoort 2 en St. Maartenslaan 52 te Maastricht. Het betreft hier ook de locatie van de muziekschool van Kumulus. Donderdag 23 februari heeft hier ook een artikel over gestaan in Dagblad de Limburger.

Wat heeft dit voor consequenties voor de cursisten/cursussen van de muziekschool?
Voorlopig heeft dit geen invloed op de huidige cursussen, deze blijven gewoon op de locatie plaatsvinden. De cursussen 17/18 gaan door volgens planning en stel dat deze elders moeten plaatsvinden gedurende het jaar dan zullen wij iedereen hier tijdig over informeren.

Onderzoek naar haalbaarheid
De ontwikkelaar beoogt op betreffende locatie een tophotel (luxesegment) te realiseren passend binnen de gemeentelijke hotelnota. De intentieovereenkomst verbindt alle partijen om in de komende maanden, doch uiterlijk op 30 september 2017, de noodzakelijke onderzoeken te doen om te besluiten over de haalbaarheid van het initiatief. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor haalbaarheid van alternatieve huisvesting van de huidige gebruikers: Conservatorium, Kumulus, dependance basisschool Wyck.
Het onderzoek naar herhuisvesting van de huidige gebruikers loopt gelijk met de uitwerking van de ontwikkelvisie van Centre Céramique, Kumulus en NHM. De onderzoeksresultaten voor Kumulus worden meegenomen in de huisvestingsvisie die voortvloeit uit deze ontwikkelvisie.

Bij een positieve conclusie is het de gezamenlijke ambitie om te komen tot een passende verkoopovereenkomst. De normale procedure, zoals te doen gebruikelijk, wordt gevolgd.
Het schoolbestuur MosaLira, Kumulus en Conservatorium zijn geïnformeerd over deze ontwikkelingen.