Kaleidoscoop

 

adviseren, bemiddelen, organiseren

Kaleidoscoop is de naam van de afdeling cultuureducatie van Kumulus. Kaleidoscoop werkt voor en met verschillende partners in het basis- en voortgezet onderwijs. Kaleidoscoop treedt op als adviseur (voor scholen), intermediair (voor kunstaanbieders) en organisator (samen met partners). 

Via deze link kom je rechtstreeks op de website van Kaleidoscoop terecht. Op deze website vind je naast kant- en klare-lessenseries ook projekten en lessenseries 'op maat'.

Voor vragen en /of meer informatie kun je contact opnemen met de Front-Office
T: (043) 350 56 64
E: info@kaleidoscoop.net

Handige links

De Kunstketel
Het KunstExpress Maatjesproject
Boost Your Talent
Get Lekkers 

 

 

toon je talent

Via het meerjaren basisschoolproject Toon je talent kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 kennismaken met kunst en cultuur.
  • Voor de allerjongsten begint het kunstavontuur met Get lekkers. Dit project is speciaal voor peuters en kleuters ontwikkeld en laat de kleintjes spelenderwijs kennismaken met muziek, dans, toneel en beeldende kunst.
  • In groep 4/5 gaat het kennismaken gewoon door. Via het project Cultuurboost kunnen leerlingen ontdekken welk kunstvak het beste bij ze past. Aan het einde van het schooljaar tonen de kinderen hun talent aan ouders en leerkrachten.
  • Voor het opsporen van nog meer talent is het project KunstExpress in het leven geroepen. Hier kunnen kinderen (9 t/m 13 jaar), bij wie het minder voor de hand ligt dat ze met kunst en cultuur in aanraking komen, samen met een ‘maatje’ (kunstvakstudent/begeleider) werken aan projecten waarin ze hun cultureel talent verder kunnen ontwikkelen. www.kunstexpress.nl/maastricht

boost your talent

Voor jongeren organiseren we Boost your talent. Dit programma is samen met het Maastrichtse poppodium de Muziekgieterij ontwikkeld. Bij Boost your talent kunnen workshops gevolgd worden om zo het talent een ‘boost’ te geven. Het is bedoeld voor jongeren tot 25 jaar die niet bij Kumulus komen of zelfs de Muziekgieterij een brug te ver vinden. De korte workshops zijn heel vraaggericht; voor, door en met jongeren. Daarnaast zijn er regelmatig hiphopavonden en jamsessies.
 

in wijken en buurten

Via het project De Kunstketel trekt Kumulus/Kaleidoscoop er op uit en confronteert bewoners, jong en oud, met kunst in wijken waar dat minder voor de hand ligt. Daar waar creativiteit sluimert, weten wij het te ontdekken.

Community art is een trendy begrip voor kunstprojecten voor en door bewoners uit buurten en wijken. Samen met welzijnsorganisatie Trajekt ondersteunt Kumulus zowel De Kunstketel als Community Art.