Over Kumulus

Historie

 

Ontstaan van Kumulus

Kumulus is ontstaan door het samengaan van een aantal instellingen die in Maastricht actief zijn op het gebied van de amateurkunsten.

De oudste afdeling is de Muziekschool die er al sinds 1883 is. In 1993 werd de Muziekschool omgevormd tot Kumulus – Centrum voor de kunsten door een fusie met de toenmalige Stichting Centrum voor Creatieve vorming (het CCV). In 1997 werd Streekmuziekschool Valkenburg a/d Geul toegevoegd. Sindsdien worden er ook in het Heuvelland (voornamelijk) muzieklessen gegeven.

In 2001 werd de Jeugdtheaterschool Partoet geïntegreerd in het aanbod van Kumulus en hiermee werd het bescheiden aanbod aan dramatische expressielessen die wel al gegeven werden bij Kumulus, flink uitgebreid met toneellessen voor kinderen en jongeren.

In januari 2004 was de fusie met de Maastrichtse balletschool Impulse, ballet & dans een feit. De kleine dansafdeling die Kumulus tot dan toe rijk was werd in één klap fors uitgebreid met honderden leerlingen.
 

Amateurkunst

Binnen de Kumulusmuren is ook een bureau actief dat amateurkunstverenigingen in Maastricht ondersteunt op het gebied van de subsidieregelgeving en het organiseren van evenementen. Dit bureau is ondergebracht bij Kumulus maar heeft sinds kort een nieuwe functie erbij gekregen. Door het werken met een intendant amateurkunsten worden er nieuwe mogelijkheden onderzocht om de amateurkunsten nog beter op de Maastrichtse kaart te krijgen. De naam van dit bureau is KunstActief Maastricht.

SKL

De jongste loot aan de Kumulusstam is ongetwijfeld Scholingsnetwerk Kunstencentra Limburg. Dit is de verzamelnaam van een initiatief van diverse Limburgse kunstencentra dat in 2009 van start is gegaan om bijscholingscursussen te verzorgen voor medewerkers.

Cultuureducatie

De laatste jaren is er ook gewerkt aan het opzetten van een afdeling waarbinnen cultuureducatie voor met name activiteiten ten behoeve van het onderwijs, buurtwerk en aanbod voor particulieren en bedrijven een eigen plek krijgen. Bij Kaleidoscoop, cultuureducatie worden al deze activiteiten gecoördineerd.