Over Kumulus

Algemeen

Kumulus vormt één organisatie met Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Samen zijn wij een onderdeel van de Gemeente Maastricht.
 

Centrum voor amateurkunstbeoefening

Kumulus is het centrum voor amateurkunstbeoefening in Maastricht en omstreken.

Naast lessen en cursussen in muziek, dans, beeldende kunsten en theater & musical, houdt Kumulus zich ook bezig met kunst- en cultuuractiviteiten in en rondom het basis- en voortgezet onderwijs (Kaleidoscoop, cultuureducatie), ondersteuning van amateurkunstverenigingen in Maastricht (KunstActief) en stimuleren wij kunstbeoefening in de wijken van Maastricht via allerlei projecten, samen met andere organisaties.

Onze cursisten krijgen regelmatig de gelegenheid hun werk te tonen of te laten horen. Samen doen en samen spelen is bij ons een vanzelfsprekendheid. Wij werken uitsluitend met professionele docenten. Onze organisatie telt zo’n 85 medewerkers. Ongeveer 2.500 cursisten volgen bij ons met veel plezier één of meerdere cursussen.

Lesgeld subsidie

Heeft u een minimum inkomen? Dan is er een tegemoetkoming mogelijk via de gemeentelijke declaratieregeling >>

Voor de jeugd is er een bijdrage mogelijk via het jeugdcultuurfonds >>

Er is ook een private stichting Sjefpet >> die onder bepaalde voorwaarden subsidies verstrekt.
 

Waar staan wij voor?

Kumulus wil ervoor zorgen dat kunst- en cultuurparticipatie voor alle inwoners van Maastricht en omstreken beschikbaar is. Dit komt voort uit het beleidsuitgangspunt van de gemeente Maastricht waar Kumulus onderdeel van is. Hierin wordt gesteld dat Maastricht een stad van culturele carrières wil zijn, waarbij iedere burger in de gelegenheid wordt gesteld zijn eigen culturele ontwikkeling in te richten en vorm te geven. Kunst en cultuur zijn de basis (het cement) van een trotse, volwassen, zich ontwikkelende en zelfbewuste stad.

Dit beleidsuitgangspunt komt terug in de achterliggende gedachte van Kumulus: kennismaken - leren - doen. In deze gedachte worden traditionele paden verlaten en worden jongeren al in een vroeg stadium geconfronteerd met een breed scala aan cultuuruitingen. Het gaat hierbij om actief meedoen en niet alleen om kijken of genieten. Ook voor andere inwoners moet kunst- en cultuureducatie binnen handbereik zijn.

Kumulus heeft een aanbod waarbij:

- Iedereen de mogelijkheid krijgt om op een positieve en plezierige wijze kennis te maken met kunst en cultuur;
- Iedereen de kans krijgt om zichzelf de vaardigheden en inzichten aan te leren voor de uitoefening van een of meerdere kunstdiscipline(s);
- Het stimuleren, informeren en faciliteren van de actieve (amateur)kunstbeoefening wordt bevorderd.
 

Kumulus Facebook