Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English
Je hebt gekozen voor:

Living Art of Yoga™

Groepsles / 4 lessen / 14+
Er zijn nog 16 plaatsen beschikbaar

"*English below

Omdat de workshop vorig jaar zo'n succes was hebben we er nu een korte lessenreeks van gemaakt! Embodied Flow™ kenmerkt zich door het verweven van verschillende disciplines die zich vormen tot de Living Art of Yoga™.

Hoe kun je op een authentieke en vrije manier bewegen en jezelf zijn? Hoe ervaar je bepaalde bewegingen? Wat betekent dit voor jou? Door je vrij te bewegen en je focus naar binnen te verleggen, kom je in diepe verbinding met jezelf. In deze lessenreeks verbind je lichaam, bewustzijn en ziel door de combinatie van Yoga en beweging. Zonder oordeel vrij bewegen door je diepste wezen ingegeven. 

“Embodied Flow™is the expression of your inner being through free movement”

Neem alsjeblieft jouw eigen yogamat/blok/deken mee als je die hebt.

*Because the workshop was such a success last year, we have now made a short series of lessons! Embodied Flow ™ is characterized by the interweaving of various disciplines that form into the Living Art of Yoga ™.

How can we move and be ourselfs in an authentic and free manner? How do we experience certain movements? Inviting you into the deepest sense of the self. By moving freely and shifting your focus within, you come into deep connection with yourself. In these classes you connect your body, consciousness and soul through the combination of Yoga and movement. Moving freely without judgment by your deepest being.

""Embodied Flow ™ is the expression of your inner being through free movement""

Please bring your own yoga mat / block / blanket if you have one."