Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wil je dat jouw kind ook lessen op het gebied van kunst en cultuur kan volgen, maar twijfel je of je de kosten kunt betalen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) maakt het voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar mogelijk om toch mee te kunnen doen. Hieronder lees je hoe je gebruik kunt maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Als je een aanvraag doet bij Stichting Leergeld, wordt die ook afgehandeld door het Jeugdfonds Sport en Cultuur, hiervoor gelden dezelfde spelregels.

Let op: lees vóór je aanvraag aandachtig het stap voor stap plan door.

 

Spelregels les bij Kumulus Maastricht

• Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar die een besteedbaar inkomen tot maximum 110% van het wettelijk minimumloon hebben.
• Voor een aanvraag volg je het stappenplan op deze pagina.
• De aanvraag verloopt via een tussenpersoon. Onder het stappenplan vind je wie jouw tussenpersoon kan zijn.
• Per 12 maanden kan er per kind één aanvraag worden gedaan voor een maximaal bedrag van € 425,- (prijspeil 2019).
• Inschrijven na de goedkeuring is wel mogelijk bij de klantenservice per telefoon of e-mail, niet online via de website van Kumulus.
• Het toegekende cursusgeld wordt door het Jeugdfonds Sport en Cultuur direct aan Kumulus betaald.
• Na afloop van elk cursusjaar wordt het kind uitgeschreven. 

Aanvragen - stap voor stap

  1. Om gebruik te kunnen maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur maak je een afspraak met je tussenpersoon om samen de aanvraag in te vullen. Wie jouw tussenpersoon kan zijn, vind je onder dit stappenplan.
  2. Je zoekt op de website www.kumulus.nl de cursus op die je kind wil volgen. Op de pagina van de cursus zie je of er nog plaatsen vrij zijn. Is er nog plek? Dan vul je op de cursuspagina een aantal gegevens in van je kind: de postcode, het huisnummer en de geboortedatum van je kind. Dan krijg je het cursusbedrag te zien. Let op dat je niet verder gaat met inschrijven op de website van Kumulus, want dan komt de factuur bij jou terecht in plaats van bij het Jeugdfonds. Inschrijven doe je later bij de klantenservice, in stap 7.
  3. Nu heb je het juiste cursusbedrag. Dat neem je over op de aanvraag. Verder vul je daarop jouw gegevens in, bij wie je de bijdrage wilt aanvragen en voor welke cursus.
  4. Heeft jouw kind spullen nodig zoals balletkleding, schildermateriaal of een huurinstrument om de cursus goed te kunnen volgen? De kosten hiervan kun je ook op de aanvraag noteren. Het maximum bedrag is € 425,- per 12 maanden voor de cursus en het materiaal samen.
  5. Als alles is ingevuld, dient jouw tussenpersoon de aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
  6. De tussenpersoon krijgt bericht of de aanvraag is goedgekeurd en geeft dit aan jou door. Dit kan tot drie weken duren.
  7. Na de goedkeuring neem je zelf contact op met de klantenservice van Kumulus om je kind in te schrijven. Dit kan per telefoon tijdens kantooruren, of per e-mail, niet online via de website. Als je mailt hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres en geboortedatum van jouw kind; naam, adres en geboortedatum van jouzelf; dat het om een inschrijving via het Jeugdfonds Sport en Cultuur gaat; welke cursus je daar hebt aangevraagd. 
  8. De klantenservice controleert of de goedkeuring klopt, schrijft je kind in voor de cursus en zorgt dat de factuur naar het Jeugdfonds gaat. Je ontvangt per mail een bevestiging met de startdatum. Bij muzieklessen neemt de docent contact met je op om de startdatum en de lestijd af te spreken.
  9. Het lesgeld wordt door het Jeugdfonds Sport en Cultuur direct aan Kumulus betaald.
  10. Na afloop van elk cursusjaar wordt je kind uitgeschreven. Voor het nieuwe cursusjaar kun je samen met je tussenpersoon weer een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Heb je hulp nodig, neem dan contact op met de klantenservice van Kumulus.

Vind je tussenpersoon bij...

• Stichting Leergeld (www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl)
• Trajekt, de medewerker in jouw wijk (www.trajekt.nl)
• De leerkracht van je kind
• Het sociaal team in jouw buurt (www.sociaalteammaastricht.nl)
• Sociale Zaken Maastricht – Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl/nl/home)
• Stichting MEE (www.meezuidlimburg.nl)

Maar je kunt ook terecht bij je huisarts, maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of de buurtcoach.

Waarom is het Jeugdfonds Sport en Cultuur zo belangrijk?

Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen. Én het vergroot de kansen om later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn in Nederland nog veel gezinnen waar kinderen vanwege geldgebrek niet mee kunnen doen aan cultuur en sportactiviteiten, activiteiten waar ze niet alleen blij van worden, maar waardoor ze ook nieuwe vrienden maken en zichzelf en hun talenten beter leren ontdekken. Dankzij de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur hoeven deze kinderen niet aan de zijlijn te staan maar krijgen ze volop kansen om mee te doen!

 

Creativity Is Intelligence Having Fun

Albert Einstein