Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English

Kaleidoscoop

Adviseren, bemiddelen, organiseren

Kaleidoscoop is de naam van de afdeling cultuureducatie. Via cultuureducatie komen kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking met kunst en cultuur, ook zij die van huis uit zo'n stap niet zo snel zetten. Dit gebeurt door programma’s binnen school of na schooltijd, in de wijken, maar ook op locatie, bijvoorbeeld in het theater of het museum. Kaleidoscoop werkt voor en met verschillende partners in het basis- en voortgezet onderwijs. Kaleidoscoop treedt op als adviseur (voor scholen en culturele instellingen), intermediair (voor kunstaanbieders) en organisator (samen met partners).

Op www.kaleidoscoop.net staat alle aanbod op het gebied van cultuureducatie in de regio overzichtelijk bij elkaar.

Heb je een specifieke vraag? Zou je graag een workshop of project anders willen vormgeven en vind je het antwoord niet terug op de website? Neem gerust contact op met de medewerkers van Kaleidoscoop.
Bel + 31 (43) 350 56 64 of mail naar info@kaleidoscoop.net

'Toon je Talent' in het basisonderwijs

“Als je talent niet wakker kust, dan blijft het slapen”. Dat is het motto van ‘Toon je Talent’, de invulling van 'Cultuureducatie met Kwaliteit' in de regio Maastricht en het Heuvelland.'Toon je Talent' is een uniek project waarin basisschoolleerlingen kennis maken met kunst en cultuur. Waarin ze worden gestimuleerd om hun eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Binnen en buiten school. Want zij zijn het culturele kapitaal van de toekomst. En daar moet je in investeren.

Door doelgericht bezig te zijn met muziek, dans, toneel, beeldende vorming, media en erfgoed gaan we bij kinderen in op hun talent. In de onderbouw proeven ze aan deze verschillende kunstvormen en ontdekken zo hun sterke en zwakke kanten. De kern van het project ligt in de middenbouw: de Cultuurboost. We dompelen kinderen onder in cultuur. Ze onderzoeken wat bij hun past, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In de groepen 5 tot en met 8 worden de kinderen gestimuleerd om hun talent verder te ontwikkelen en in te zetten. In alle leerjaren worden verbindingen gemaakt met de culturele omgeving. Door samen te werken met culturele instellingen, leren cultuur en onderwijs van elkaar. Deze samenwerking leidt tot een betere afstemming in de doorgaande lijn van talentontwikkeling. De cultuurcoach zorgt voor de verbinding tussen de professionals uit het onderwijs, het culturele veld, het kind en de ouders. Deze coach stimuleert het kind om zich verder te ontwikkelen binnen en buiten school.
Meer weten over Toon je Talent

'Toon je Talent' in het VMBO

Deze lijn van talentontwikkeling in het basisonderwijs wordt doorgetrokken naar het VMBO. Talentontwikkeling houdt natuurlijk niet op na groep 8 van de basisschool. Leerlingen in het VMBO hebben talenten die zich vaak niet op een verbaal niveau manifesteren. Door intensief met kunst en cultuur aan de slag te gaan, krijgen ook andere vormen van talent de kans om zich verder te ontwikkelen. VMBO Maastricht, het Bonnefantencollege en Kaleidoscoop werken hierbij intensief samen. Leerlingen leren van kunstdocenten, zowel op school als bij de verschillende culturele instellingen in Maastricht.

Creativity Is Intelligence Having Fun
Albert Einstein

Cultuurcoaching

Kaleidoscoop wil graag dat alle ouders betrokken raken en blijven op de talentontwikkeling van hun kind. Ouders beseffen al lang dat sporten gezond is voor geest en lichaam. Wij willen dat ouders beseffen dat actieve deelname aan cultuur eveneens gezond is voor geest en lichaam en dat talenten in harmonie ontwikkeld kunnen worden met vaardigheden als lezen, schrijven, enzovoorts. De cultuurcoach gaat het gesprek aan met de professionals uit het onderwijsveld, de professionals uit het culturele veld, het kind en de ouders om zo een advies uit te brengen. Doel is dat het kind zijn/haar talent verder gaat ontwikkelen binnen en buiten school. Contactgegevens van de cultuurcoaches basis- en voortgezet onderwijs vind je via deze link.

'Boost your Talent'

Voor jongeren organiseren we 'Boost your Talent'.Door jongeren intensief te begeleiden, ze te stimuleren, faciliteren, enthousiasmeren en informeren, worden ze uitgedaagd om hun eigen talenten een 'boost' geven. We richten ons hierbij met name op jongeren met een grote afstand tot kunst en cultuur.

In wijken en buurten

Via het project 'De Kunstketel' trekken Kaleidoscoop en Trajekt er samen op uit en confronteren bewoners, jong en oud, met kunst in wijken waar dat minder voor de hand ligt. Het liefst doen we dat in de buurt, samen met de mensen uit de buurt. Daar waar creativiteit sluimert, weten wij het te ontdekken.