Een ogenblik geduld a.u.b.
Zoeken English

Misie en Visie

Kumulus, Centre Céramique en het Natuurhistorisch Museum Maastricht vormen samen hét centrum voor cultureel erfgoed, dé plek voor talentontwikkeling en hét kloppend hart voor cultuurparticipatie in en om Maastricht. Samen zijn zij de culturele gids van Maastricht.

Kumulus wil als onderdeel van de Gemeente Maastricht ervoor zorgen dat alle inwoners van Maastricht en omstreken aan kunst en cultuur kunnen deelnemen. Maastricht wil een stad van culturele carrières zijn, waarbij iedere burger in de gelegenheid wordt gesteld zijn eigen culturele ontwikkeling in te richten en vorm te geven. Kunst en cultuur zijn de basis van een trotse, volwassen en zelfbewuste stad.

De achterliggende gedachte van Kumulus – kennismaken, leren, doen – ligt geheel in lijn met het gedachtegoed van de stad Maastricht. De organisatie wijkt af van de traditionele paden en verrast jongeren al in een vroeg stadium met een breed scala aan cultuuruitingen. Actief meedoen staat hierbij centraal; hoewel het bekijken, bewonderen en beleven van kunst natuurlijk ook gestimuleerd wordt. Daarom moet kunst- en cultuureducatie voor iedereen binnen handbereik zijn.

Kumulus streeft in alles naar een aanbod waarbij:
- Iedereen de mogelijkheid heeft om op een positieve en plezierige manier kennis te maken met kunst en cultuur;
- Iedereen de kans krijgt om de vaardigheden en inzichten te krijgen voor het uitoefenen van een of meerdere kunstdiscipline(s);
- Het stimuleren, informeren en faciliteren van de (amateur)kunstbeoefening wordt bevorderd.