Nieuws

Nieuw koor voor mensen met dementie

donderdag 4 mei 2017

Op 3 april is de eerste bijeenkomst/repetitie van een nieuw koor voor mensen met dementie en partners c.q. mantelzorgers.

Na het succes van de Geheugenkoren wil Tout Maastricht i.s.m. Kumulus nu starten met een koor voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners c.q. mantelzorgers.

De Geheugenkoren is een initiatief van Tout Maastricht en is inmiddels overgenomen door o.a. Kumulus. In Maastricht en omgeving wordt er wekelijks in 10 verpleeghuizen gezongen. Het idee van de Geheugenkoren is gebaseerd op het gegeven dat bij dementie het muzikale geheugen het langst intact blijft en dat zingen een positieve uitwerking heeft.

Vanuit het Alzheimercafé Maastricht is bij Tout Maastricht  nu de vraag gekomen om ook een koor voor thuiswonenden mensen met dementie te starten.

Op maandag 3 april is de eerste bijeenkomst om 15.00 uur (inloop vanaf  14.30 uur) bij Athos Eet- Maak- Doet, Athoslaan 12 a, 6213CD in Maastricht.
Bij interesse in deelname graag even aanmelden per mail: geerte@toutmaastricht.nl

Nieuws