OVER KUMULUS
Historie

 

ONTSTAAN VAN KUMULUS

Kumulus is ontstaan door het samengaan van een aantal instellingen die in Maastricht actief waren op het gebied van de amateurkunsten.

Muziekschool en Beeldende kunsten

De oudste afdeling is de Muziekschool die er al sinds 1883 is. In 1993 werd de Muziekschool omgevormd tot Kumulus – Centrum voor de kunsten door een fusie met de toenmalige Stichting Centrum voor Creatieve vorming (het CCV). In 1997 werd Streekmuziekschool Valkenburg a/d Geul toegevoegd. Sindsdien worden er ook in het Heuvelland (voornamelijk) muzieklessen gegeven.

Theaterschool

In 2001 werd Jeugdtheaterschool Partoet geïntegreerd in het aanbod van Kumulus en hiermee werd het bescheiden aanbod aan dramatische expressielessen die wel al gegeven werden bij Kumulus, flink uitgebreid met toneellessen voor kinderen en jongeren. Sinds een aantal jaren is ook volwassenen toneel en musical toegevoegd aan het cursusaanbod van de theaterschool.


Dans

In januari 2004 werd de Maastrichtse balletschool Impulse, ballet & dans toegevoegd aan de dansafdeling van Kumulus. De kleine dansafdeling die Kumulus tot dan toe rijk was werd in één klap fors uitgebreid met honderden leerlingen. De dansafdeling ontwikkelde naast de reguliere lessen ook een programma voor jong talent, de Intensieve Dans Academie. Sinds 2016 doen ze dat samen met Opleiding Dans Maastricht en het Bonnefantencollege Maastricht onder de noemer ODM/IDA.

Onderwijs


Om de culturele activiteiten van kinderen en jongeren te stimuleren en mede vorm te geven is bureau Kaleidoscoop, cultuureducatie sinds begin 2001 actief. Zowel in het basis – als voortgezet onderwijs is Kaleidoscoop mede de aanjager van projecten zoals Toon je Talent, Kunstexpres, Get Lekkers, Kunstketel en Boost Your Talent. Kaleidoscoop treedt op als adviseur (voor scholen), intermediair (voor kunstaanbieders) en organisator (samen met partners).

Amateurkunsten


KunstActief is het bureau dat zich bezighoudt met ondersteuning van amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars in Maastricht. Zij geven inhoudelijk advies over subsidiemogelijkheden en bieden facilitaire ondersteuning bij amateurkunst activiteiten. Dit laatste doen zij samen met het maatschappelijk cultureel platform Tout Maastricht. KunstActief komt voort uit Bureau Amateurkunsten dat sinds 1998 amateurkunstverenigingen ondersteunt.


Bijscholing professionals


Limburg telt een aantal kunstencentra die geregeld samen overleg hebben en samenwerken. Dit doen zij op directie niveau in het DCKL (Directeurenoverleg Centra voor de Kunsten Limburg). Uit dit overleg is een bijscholingsaanbod voor professionals die bij kunstencentra werken voortgekomen. Scholingsnetwerk Kunstencentra Limburg (SKL). Kumulus faciliteert de uitvoering hiervan d.m.v. coördinatie, facilitair, administratief en communicatie.