Een ogenblik geduld a.u.b.

Historie

Kumulus is een samenvoeging van een aantal instellingen die zich sinds jaar en dag inzetten voor de amateurkunsten in Maastricht.

Muziekschool & Beeldende kunsten

De oudste afdeling van Kumulus is de Muziekschool, die al sinds 1883 muziekonderwijs verzorgd in Maastricht. In 1993 werden de Muziekschool en de toenmalige Stichting Centrum voor Creatieve vorming (CCV) gefuseerd tot het overkoepelende ‘Kumulus - centrum voor de kunsten’. De Streekmuziekschool Valkenburg aan de Geul werd in 1997 toegevoegd aan het collectief. Sindsdien worden de muzieklessen van Kumulus ook in het omringende Heuvelland verzorgd.

Theaterschool

In 2001 werd ook Jeugdtheaterschool Partoet onderdeel van Kumulus, wat een flinke uitbreiding betekende voor het aanbod. Naast de dramatische expressielessen die wel al gegeven werden bij Kumulus, kwamen er heel wat toneellessen voor kinderen en jongeren bij. Inmiddels zijn ook volwassenentoneel en musical toegevoegd aan het cursusaanbod van de theaterschool.

Dans

In januari 2004 werd de Maastrichtse balletschool Impulse, ballet & dans aan de dansafdeling van Kumulus toegevoegd. Daarmee werd de kleine dansafdeling van Kumulus in één klap fors uitgebreid met honderden leerlingen. Om jong danstalent extra op weg te kunnen helpen, kwam er naast de reguliere lessen ook een talentopleiding Intensieve Dans Academie (IDA). Sinds 2016 is deze talentopleiding samengevoegd met de Opleiding Dans Maastricht onder de noemer ODM/IDA, een samenwerking met het Bonnefantencollege Maastricht.

Onderwijs

Om de culturele activiteiten van kinderen en jongeren te stimuleren en mede vorm te geven, werd begin 2001 de tak Kaleidoscoop, cultuureducatie in het leven geroepen. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs is Kaleidoscoop mede-aanjager van projecten zoals Toon je Talent, Kunstexpres, Get Lekkers, Kunstketel en Boost Your Talent. Kaleidoscoop treedt op als adviseur voor scholen, intermediair voor kunstaanbieders en samen met partnerorganisaties als organisator.

Amateurkunsten

Kumulus ondersteunt ook amateurkunstverenigingen en amateurkunstenaars in Maastricht, met inhoudelijk advies over subsidiemogelijkheden en facilitaire ondersteuning bij het ontplooien van activiteiten in de amateurkunsten. Dit laatste doet het team in samenwerking met het maatschappelijk cultureel platform Tout Maastricht.

Bijscholing professionals

Limburg telt een aantal kunstencentra die samenwerken en geregeld overleg hebben op directieniveau in het DCKL (Directeurenoverleg Centra voor de Kunsten Limburg). Dit heeft geresulteerd in een bijscholingsaanbod voor professionals die bij de diverse kunstencentra werken: het Scholingsnetwerk Kunstencentra Limburg (SKL). Bij Kumulus liggen enkele uitvoerende taken zoals coördinatie, facilitaire ondersteuning, administratieve verwerking en communicatie.